Támogatott K+F fejlesztésünk

Mentési algoritmus és prototípus kifejlesztése, valamint ezek matematikai és statisztikai hátterének megteremtése internetes kommunikációt
alkalmazó hálózatokon keresztül

EUlogo
uj_magyar_fejlesztesi_logo
MM_logo

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A 4Sales Systems Kft. üzleti tanácsadási tevékenységet-, illetve ehhez kapcsolódóan IT rendszerfejlesztési projekt menedzsmentet végez. Az ügyfelek igénye alapján a kiépített rendszerekhez kapcsolódóan ellátja az üzemeltetési és egyéb (pl.: rendszer-karbantartási, stb.) feladatokat is.

Általános célunk, hogy cégünk olyan innovatív tevékenységet végezzen, melynek eredményeként partnereivel együttműködve versenyképes termékeket és szolgáltatásokat hoz létre. Működésünk alapvetően a kölcsönösen előnyös, egymást kiegészítő, magas szakmai tartalmat ötvöző partneri kapcsolatokra épül. Előnyünk a magas szintű szakmai felkészültség, a modern platformok és technológiák alkalmazása, a kevés adminisztratív és szervezeti költséget termelő konzorciális együttműködési modellben végzett, megbízható és hatékony csapatmunka.

Cégünk dolgozói a modern vállalatirányítási és információmenedzselő rendszereket és módszertanokat ismerik folyamati, szervezeti – kulturális, informatikai oldalról egyaránt.

Ehhez kapcsolódóan fejlesztjük partnereinkkel megoldásainkat és végezzük tanácsadói tevékenységünket, melyet a korábbi években az informatika, projektmenedzsment, pályázatmenedzsment, minőségbiztosítás, adatmenedzsment területén szerzett tapasztalatainkra alapozunk.

A projekt célja olyan mentési algoritmus és prototípus kifejlesztése, valamint ezek matematikai és statisztikai hátterének megteremtése volt, mely lehetővé teszi kis- és középvállalkozások adatvagyonának biztonságos mentését és szükség esetén részleges vagy teljes helyreállítását internetes kommunikációt alkalmazó hálózatokon keresztül. A mentendő adatokat tartalmazó számítógépeken intelligens, tanuló szoftverkliensek (ágensek) hangolják össze a forrásban (egy alhálózaton található, mentendő számítógépek összessége) adott időszelet alatt keletkező, mentendő adatok létrejöttét, strukturálását, katalogizálását, illetve valós idejű kommunikációt folytatnak az információk küldése kapcsán a mentési központtal.

Ha a kutatási eredmények a későbbiekben termékként is megjelennek, vevőik első sorban az internet szolgáltatók, illetve olyan egyéb szolgáltató vállalkozások lehetnek, melyeknek a rendelkezésre álló infrastruktúrája lehetővé teszi mentőközpontok költséghatékony és méretgazdaságos kialakítását, s így a KKV-knak beruházás nélkül, szolgáltatásként állhat rendelkezésre komplett mentési megoldás. A munka externális eredménye, hogy a környezetet sokkal kevésbé terhelő megoldás jön létre, ha nem kell minden KKV-nak külön informatika eszközöket beszereznie, infrastruktúrát üzemeltetnie, pazarló módon energiát felhasználnia és elektromos hulladékot termelnie. A projektet meghatározó technológiai tevékenységek:

– adatok ki- és betömörítési eljárásainak kidolgozása (sávszélesség-optimalizálás);

– adatok hitelesítési, kódolási és dekódolási algoritmusainak kidolgozása (kompromittálhatatlanság biztosítása);

– intelligens kliensmegoldás kidolgozása az előző két pont feladatainak ellátására;
– mentőközpontok és ágensek kommunikációs protokolljának kidolgozása, mentések koordinációja ütemezésének, matematikai modelljének kidolgozása.

A projekt innováció tartalmának jelentősebb elemei:

– mentőközpont rendelkezésére álló sávszélesség optimalizálási modellje nagy kliensszám, forrásonkénti, akár jelentősen eltérő adatosztályok mellett;

– intelligens, valósidejű algoritmusok a mentőközpontok terheléselosztására és a mentési folyamat optimalizálására az ágensek által szolgáltatott információk alapján;

– azonnali helyreállítási szolgáltatás modelljének kidolgozása az egyes adat-pillanatképek (snapshot-ok vagy inkrementumok) alapján.

A projekt eredménye mind nemzetközi viszonylatban, mind hazai viszonylatban újdonságot jelent. Az egész világra jellemző trend, hogy a mentési rendszerek egyre inkább on-line szolgáltatásként jelennek meg. E modellek azonban alapvető problémákkal küzdenek:

– elsősorban a magánszemélyeket célozzák, feltételezve, hogy a vállalkozások saját mentési rendszerekbe ruháznak be;

– a kezdeti mentések a nagy adatmennyiség és a kis felfelé irányuló (upstream) sávszélesség miatt manuálisan történnek, azaz a mentési szolgáltató munkatársai hordozható tároló eszközökkel kiszállnak az ügyfélhez és az így rögzített adatokat a központban feltöltik;

– a kezdeti mentések másik jellemző megoldása, hogy ugyan on-line történik, de nem kapcsolható hozzá dedikált upstream kapacitás, így nagyon sokáig (sokszor hetekig) tarthat;

– az egyedi ügyfelek mentési feladatait nem optimalizálja a rendszer, mikor az jelentkezik a mentési és feldolgozási kapacitásnak rendelkezésre kell állni;
– a mentendő adatok kifinomult osztályozáson alapuló kezelésére sem ismerünk sem gyakorlati, sem elméleti példát.

Fentieken túl szofisztikált koordinációs megoldásokat megvalósító intelligenciát csak nagyvállalati környezetben ismerünk, de ennek beruházási igénye magas, a KKV szektornak nem érhető el. Ráadásul az internetszolgáltatók léptékében gondolkodva még a méretgazdaságosság előnyei is kihasználhatók, így a nagyvállalatok esetében is alternatívát jelenthet a prototípusból a fenntartási időszakban kifejlesztendő megoldás.

A felsorolt problémák nem korlátozódnak hazánkra, így eredményeink világviszonylatban újdonságot jelentenek. Terveink között szerepel a létrehozandó vívmányokból kialakított termékek európai piacra történő bevezetése.

A projektet a tervezett időben (2012.05.31.) lezártuk. A két év alatt megvalósult projekt során az alábbi tevékenységeket végeztük el:

· Alapinformációk összegyűjtése

· Beszerzés

· Hipotézisek megfogalmazása és elemzése

· Kutatási terv elkészítése

· Nem technológiai piackutatás

· Technológiai piackutatás

· Technológiai szakirodalmi kutatás

· Lehetőségelemzés

· Követelményjegyzék javaslat készítése

· A megvalósítandó üzleti modellek megfogalmazása

· Prototípus változatok megfogalmazása

· Egységes fogalomtár elkészítése

· Modellezés, elemzés

· Algoritmusváltozatok fejlesztése

· Algoritmustesztek, benchmarking elemzés

· Következtetések

· Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

· Fejlesztési módszertan elkészítése

· Rendszerterv (fizikai és logikai) elkészítése

· Modulvariánsok kifejlesztése

· Végleges prototípus összeállítása

· Végleges prototípus tesztelése, véglegesítése

A teljes funkcionalitással működő prototípus megvalósításának munkafázisai során kollégáink nagy tapasztalatot szereztek a kutatási tevékenység részletes felépítésében, kidolgozásában, a moduláris fejlesztés egyes összetevőinek optimalizálásában, így minden okunk megvan bizakodni abban, hogy a későbbiekben a projekt eredményeire alapozva hamarosan hatékonyan működő, a piac számára is értékes alkalmazás lesz a birtokunkban.

2012.07.02

Kedvezményezett neve és Elérhetôsége

4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

elérhetőség:
email: info@4sales.hu
telefon: 20 / 565 2650
fax: 74 / 314 898

székhely:
7100 Szekszárd Vasvári u. 32/a

irodáink:
7100 Szekszárd Keselyűsi út 22.
1094 Budapest Liliom u. 17.

Közreműködő szervezet neve és Elérhetősége

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
Budapest 1139 Váci út 83., Center Point 2. irodaház

MAG Zrt. telefonos ügyfélszolgálat:
telefon: 06 40 200 617

E-mail/Web cím: info@magzrt.hu www.magzrt.hu www.nfu.hu